ALUSTAL SYSTEM

system TM 75 EI

SYSTEM TM 75 EI

• symetryczna budowa profili,
• klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200,
• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
• duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
• wypełnienia z szybami jedno i dwukomorowymi,
• szeroki wybór dostawców szyb przeciwpożarowych,
• nowe wkłady izolacyjne poprawiające współczynnik przenikania ciepła.

Przekrój techniczny