ALUSTAL SYSTEM

System TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI – INDUSTRIAL

System TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI – INDUSTRIAL

• pełna kompatybilność z systemami Yawal TM 62 / TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI,
• doskonałe wartości współczynnika przenikania ciepła,
• estetyka zapewniona małą szerokością ramy okiennej od zewnątrz,
• możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w różnych układach,

Przekrój techniczny