ALUSTAL SYSTEM

system pbi 50n glass

SYSTEM PBI 50N GLASS

• brak poprzeczek dzielących oszklenie,
• prosta konstrukcja w prefabrykacji,
• możliwość stosowania różnych profili obrysowych,
• maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,
• system dostosowany do okuć firm CDA,
• łatwość montażu,
• możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości nie mniejszej niż 12 mm,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Przekrój techniczny