ALUSTAL SYSTEM

SYSTEM FA 50N HL/VL

 

SYSTEM FA 50N HL/VL

• możliwość realizacji konstrukcji o dużej atrakcyjności wizualnej,
• wysokie parametry wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem,
• efekt wizualny uwydatnienia podziałów poziomych oraz pionowych,
• możliwość zastosowania okien wychylnych nieingerujących w wygląd elewacji,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Przekrój techniczny