ALUSTAL SYSTEM

system fa 50n ei

SYSTEM FA 50N EI

• możliwość wykonywania ścian osłonowych o różnych załamaniach płaszczyzny,
• zgodność z rygorystycznymi normami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
• możliwość łączenia z systemami przeciwpożarowymi Yawal TM 75EI oraz Yawal TM 62EI.

Przekrój techniczny