ALUSTAL SYSTEM

ROLETA ADAPTACYJNA SK90

ROLETA ADAPTACYJNA SK90

  • skrzynka: aluminiowa o wymiarach: 137×137, 165×165, 180×180, 205×205,
  • prowadnice: aluminiowe,
  • odporność na działanie czynników atmosferycznych: tak,
  • izolacja akustyczna (w skrzynce): nie,
  • izolacja termiczna (w skrzynce): nie
  • Maksymalna szerokość skrzynki: 4500 mm.
  • Minimalna szerokość skrzynki: 500 mm..
Przekrój techniczny