ALUSTAL SYSTEM

mc glass fire

Mc Glass Fire

– system fasady pół strukturalnej przeznaczony do projektowania konstrukcji fasadowych przeciwpożarowych
– konstrukcje wykonane na bazie systemu MC GLASS FIRE charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI30, EI60 według normy PN-EN 13501-2+A1:2010
– wypełnienie:
– szyba zespolona Vetrotech: 8 hartowana / 16 / 25 Contraflam
– szyba ogniowa wewnętrzna
– wkłady pożarowe do słupów i rygli: kształtowniki aluminiowe wypełnione ogniochronną masą cementową Aestuver firmy Xella
– mocowanie rygli do słupów – za pomocą 2 szpilek ze stali nierdzewnej; gniazda słupów i rygli wyklejone taśmami pęczniejącymi pod wpływem temperatury
– przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest materiałami izolującymi zarówno termicznie jak i ogniowo
– w celu uzyskania gładkiej powierzchni zewnętrznej, szczelina wypełniona jest silikonem odpornym na działanie UV

Przekrój techniczny