Ciepły montaż, dlaczego warto stosować?
Inwestycja w okna energooszczędne traci sens, jeśli nie zastosujemy właściwego montażu. Dla utrzymania przez okno właściwości termicznych konieczne jest jego właściwe uszczelnienie przy połączeniach z murem. Nieszczelność w tych miejscach może doprowadzić do zawilgocenia pianki montażowej, która w kontakcie z wodą bardzo szybko straci swoje właściwości. Dlatego też zalecany jest ciepły montaż, zwany również warstwowym, który da nam gwarancję zabezpieczenia przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, stratami energii czy zawilgoceniem. Ciepły montaż okien (warstwowy) polega na zastosowaniu trzech warstw uszczelniających: środkowej, wewnętrznej i zewnętrznej. Warstwę środkową stanowi zwykle pianka poliuretanowa, która szczelnie wypełnia przestrzeń między ścianą a ramą okienną. Warstwa wewnętrzna, paroszczelna, chroni przed wnikaniem do piany montażowej pary wodnej zbierającej się w pomieszczeniach. Do wykonania tej warstwy uszczelniającej wykorzystywana jest paroszczelna taśma okienna, która zapobiega dostawaniu się pary do szczeliny między oknem a murem. To ważne, bo wilgotny uszczelniacz traci na właściwościach termicznych Z kolei warstwa zewnętrzna, paroprzepuszczalna, chroni izolację przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Warstwę tę wykonuje się przy użyciu przeznaczonych do tego taśm paroprzepuszczalnych Zalety stosowania ciepłego montażu: – eliminuje mostki termiczne wokół okna – zapobiega przemarzaniu muru w okolicy okna – szczelny i trwały – oszczędność widoczne mniejsze koszty energii – ochrona budynku i ścian przed zawilgoceniem i zagrzybieniem – bardzo dobra szczelność okien